Zásady ochrany osobních údajů

GDPR - Zásady ochrany osobních údajů

Abyste na našem webu a rezervačních stránkách mohli vytvářet rezervace k našim službám, potřebujeme váš souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s GDPR.

Prosíme vás proto o potvrzení, že pro účely vytváření rezervací a komunikace s Vámi poskytujete studio BOXR výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů.
Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám poskytujete v souvislosti s využíváním našich služeb.

Hlavním důvodem, proč zpracováváme Vaše osobní údaje je, abychom mohli spravovat Vaše uživatelské účty k našim službám, abychom Vám mohli poskytovat služby, o které jste projevili zájem, ať již se jedná o služby bezplatné či placené.
Vaše údaje jsou u nás v bezpečí. Pečlivě si vybíráme své partnery, kterým Vaše data svěřujeme a kteří jsou schopni zajistit takové technické a organizační zabezpečení Vašich údajů, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k Vašim údajům či k jejich jinému zneužití. Ochrana Vašich dat je naší prioritou.

Všichni naši partneři jsou vázáni povinností mlčenlivosti a nesmějí využít poskytnuté údaje k žádným jiným účelům, než ke kterým jsme jim je zpřístupnili.